Назад  |   Начало  »  Езотерика  »  Послания от висш разум  »  Хатори  »  Хатори: Опорната точка

Хатори: Опорната точка

Хатори: Опорната точка

Сега бихме искали да се спрем на това, което считаме за един от най-благоприятните моменти за вашата еволюция и за ускоряването на развитието на човешката история. Свързано е със забързването на събитията в това измерение, така че, както вече казахме, вие ще изживявате все повече и повече осъзнаване за все по-малко и по-малко време. Това предизвиква и ще продължи да предизвиква възникването на силни емоционални отговори и реагирането с различни чувства. Трябва да цените чувствата и емоциите, които изпитвате в този период на висока интензивност, а не да ги избягвате, защото те са инициациите във висшето съзнание на съвременното време. Днес няма нужда да постъпвате в Школа на мистериите за обучение и инициации, както са правели древните египтяни.

В древен Египет храмовете били разположени край река Нил в последователен ред, като във всеки следващ трудностите нараствали и посветените трябвало да посещават тези храмове, за да преминат през необходимото обучение. Всеки следващ храм ги изправял пред някаква нова ситуация, с която трябвало да се справят. Храмовите инициации били част от процеса на тяхното развитие. Днес обаче няма нужда да ходите в Египет или на някое друго място, за да получите своите инициации. Изпитанията и проверките, пред които се изправяте във физическото тяло, в отношенията си, в работата и в духовните си начинания, са вашите изпитания на днешното време за достигане на по-висшето съзнание. Разгледани от тази гледна точка, трудностите и проблемите на вашия живот могат да се изживеят като това, което са - инициации - вместо като нещо, което трябва да се отбягва, или като нещо, което да ви кара да се чувствате жертва. Много хора непрекъснато проплакват "Защо на мен?" и обвиняват Бога за своите неблагоприятни обстоятелства, защото не разбират ролята, която играе собственото им съзнание в разгръщането на техния живот.

Озаглавихме тази тема "Опорната точка", защото метафората на опорната точка е подходящ пример за разбиране на съзнанието в триизмерната сфера. Опорната точка е като точката на равновесие на детските люлки (климушки), които често могат да се видят в парковете. Две деца сядат в противоположните краища на една тясна дъска с опорна точка в центъра. И децата поред се отблъскват от земята нагоре, така че противоположният край (с детето на него) се спуска надолу. Опорната точка е точката, около която се люлее дъската. Докато има движение, върху опорната точка действа силата на противоположностите (движението нагоре/надолу). Това е една много хубава метафора на самото съзнание, защото когато съзнанието навлезе от своята неподвижна точка на недуалистичност в дуалистичността, започват да действат противоположните сили. Точно както при люлката, когато във вашия свят на противоположностите нещо се издига нагоре, друго нещо трябва да се спуска надолу и т. н.

В настоящия си живот като човек върху тази планета вие изпитвате въздействието на множество сили - физически, мисловни, емоционални, културни, социални, духовни, глобални - и много от тях действат едновременно. Опорната точка за вас, като човешко същество, е мястото, където в настоящия момент се свързват силите на многобройните измерения. Ако някога сте сядали на люлка, знаете, че съществува възможността за намирането на равновесната точка, при която двата края на люлката са успоредни на земята и люлката не се движи. Това положение представлява съвършено уравновесяване на противоположностите, а опорната точка ще се намира в едно неутрално състояние от гледна точка на триенето или активността. Когато обаче противоположностите отново се задвижат (единият край се издига, докато другият се спуска), опорната точка изпитва увеличаване на активността и триенето.

Вие, като човек, изпитвате това триене като увеличаване на налягането в природата на емоциите и чувствата, така че с нагнетяването на събитията в днешно време се засилват и вашите чувства. Точката, около която се засилват тези чувства, е вашата опорна точка. Това е порталът на инициацията. Това е вратата към ускореното развитие на душата и към издигнатото осъзнаване. Опорната точка на вашия живот, миг по миг, момент по момент, се изживява в най-свещения храм на физическото тяло. Как се справяте със своите преживявания е избор, който вие правите като индивид. Все пак, ако не успеете да възприемете своя живот и тази планета като свещено място, ако не успеете да видите този живот като процес на инициация, в такъв случай вероятно ще сипете обвинения, ще омаловажавате или ще избягвате събитията. Има много начини да се избегне настоящия момент в живота на човека. Но ако приемете разбирането, че събитията и преживяванията във вашия живот представляват процеса на вашата инициация, тогава ще считате за свято всичко, което се случва, каквито и проблеми да ви създава то.

Процесът на инициация по самото си естество е изпълнен с трудности, изпитания и проверки. Защото това е начинът, по който душата израства. Овладяването на определено ниво или сфера от собствения Аз довежда до овладяване и на душата. По начало вие работите чрез емоционалното, мисловното и духовното "съдържание" на своето съзнание. И това се изживява чрез събитията във вашия живот и по-специално чрез мислите, чувствата и емоциите, които тези събития предизвикват. Ако почитате опорната точка (настоящия момент в своя живот) като този център, този централен фокус на собственото си съзнание, в такъв случай сте готови да установите едно различно отношение със своя опит и преживявания. Почитайте своя опит и емоционалните си реакции, защото те са значението, контекстът и целта на вашия живот.

2. Препятствията - средство за инициация

Точно в този момент, в конкретния, настоящ момент, вие използвате преживяванията от своя живот, каквито и да са те, като стъпала, по които изкачвате планината на своето съзнание. Според нашето разбира...

3. Дълбините на подсъзнанието

Искаме да ви разкажем една история, легенда от нашата култура, за един човек, който живял в онзи отдалечен исторически период, наречен от вас древен Египет. В известен смисъл тази история символизира ...

4. За съвременната психология

Вирджиния: Благодарности отново. Първият ми въпрос днес, породен от информацията в тази глава, но също и на други места, засяга вашия съвет относно това, което хората понастоящем наричат "психология"....

5. Съвети за балансиране

Вирджиния: Споменахте здравето. По какъв начин лошото здраве на физическото тяло се отразява или влияе върху опита ни да уравновесим тези двете вътрешни противоположности, на които вие се спряхте? Ха...

6. Издигнатите култури на Земята

Вирджиния: Да. Благодаря ви за това. Съществувала ли е някога цивилизация или култура на Земята, която наистина да е достигала до уравновесена опорна точка? Хаторите: Да, имало е такива. Но човек тря...

Рейтинг: 1.0/5 на базата на 1 оценка
прегледи 4020

Препоръчани продукти

Коментари за Хатори: Опорната точка

    Подобни статии